Alftaprodukter startades 1993 som en avknoppning till ÖSA skogsmaskiner som lade ner sin verksamhet i Alfta 1992. Alftaprodukter fortsatte då att leverera reservdelar till de maskiner som var i drift. Med åren har vi utvecklat vår verksamhet till fler märken, renovering, industriapplikationer mm. Idag kan vi erbjuda det mesta som rör din skogsmaskin och vi förser även företagen i närområdet med hydraulikapplikationer för industrin.

Vår affärsidé är att kunna leverera delar och tjänster till ett konkurrensmässigt bra pris, och ge ett mervärde i form av bra service och leveranssäkerhet.

Vår ambition är att ständigt utveckla och förbättra oss. Hjälp oss att göra det via kontaktsidan. Skicka gärna ett mejl om någonting av någon anledning blivit fel. Eller kanske ge oss beröm om vi förtjänat det!

Kvalitet & Miljö

Vi är certifierade och arbetar efter Företagarnas Riksorganisations ledningssystem FR2000. FR2000 är ett verksamhetsledningssystem som innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Därför ska du välja oss

Vi erbjuder den bästa servicen tillsammans med ett brett sortiment.
I huset finns över 100 års sammanlagd erfarenhet av branschen.
Vi har kunskap om de flesta fabrikat på marknaden.