Vi använder oss av IronCAD i vårt arbete med MidiFlex och fick den stora äran att pryda omslaget på branschtidningen cad & ritnytt nr.3 2014.

framsida cad&ritnytt_3_2014